MULTIROOM

Funkcja umożliwiająca oglądanie telewizji na kilku telewizorach jednocześnie używając tylko jednego abonamentu, możliwość oglądania w tej samej chwili różnych kanałów. Jednoczesne korzystanie z abonamentu na wielu telewizorach jest możliwe tylko pod warunkiem, że każdy telewizor ma własny dekoder oraz wszystkie te dekodery mają dostęp do internetu za pośrednictwem tej samej linii internetowej, czyli muszą one być podłączone do tego samego routera/Internetu.

 

 

Co warto wiedzieć o "Multiroom"?

Opcja MULTIROOM jest aktywna z każdym zakupionym abonamentem

Opcja MULTIROOM działa na dekoderach MAG/DUNE/OASIS/ANDROID

Opcja MULTIROOM NIE DZIAŁA na komputerach PC/Mac/iPad

 

Każdy telewizor, na którym ma być używana PolskaTV

wymaga osobnego dekodera.

 JEDEN DEKODER MOŻNA PODŁĄCZYĆ TYLKO DO JEDNEGO TELEWIZORA

 

Aby skorzystać z subskrypcji na dwóch lub trzech telewizorach, trzeba posiadać dwa lub trzy razy większą przepustowość połączenia internetowego. Aby bezproblemowo oglądać PolskaTV na jednym telewizorze zalecamy połączenie internetowe o szybkości co najmniej 15mbps. Gdy używasz dwóch telewizorów, wskaźniki te powinny być 25-30mbps. Kiedy korzystasz z trzech telewizorów - ponad 50mbps minimum. Nie zapominaj że oprócz PolskaTV w Twoim domu korzystasz prawdopodbnie z Internetu na innych urządzeniach [smartTV, laptopy, iPady, telefony komórkowe, gry typu xbox/playstation itp]. One też pobierają Internet!... i to sporo!

 

Jak możesz używać opcję "Multiroom"?

Możesz oglądać maksymalnie na 3 telewizorach w tym samym czasie korzystając z tylko jednego abonamentu.

Każdy telewizor posiada podłączony własny dekoder.

Mogą to być różne dekodery: MAG, DUNE, OASIS, ANDROID.

Wszystkie dekodery MUSZĄ być podłączone do tego samego routera/internetu.

 

w tej konfiguracji opcja MULTIROOM #będzie działać:

1 komputer (tylko 1 komputer), 1 dekoder, 2 dekodery, 3 dekodery

 

w tej konfiguracji opcja MULTIROOM #nie będzie działać:

2 komputery, 3 komputery, jakikolwiek dekoder + komputer

 

Dodatkowa informacja: najpewniejsze połączenie z internetem jest gwarantowane tylko przez połączenie dekodera poprzez kabel Ethernet LAN do routera. Zawsze sugerujemy podłączyć dekodery do Internetu przez kabel LAN. Połączenie WiFi nie jest stabilne i nie gwarantuje 100% jakości przy odbiorze PolskaTV. Jeśli dekoder masz podłączony do Internetu bezprzewodowo WiFi i telewizja "zacina się" to podłącz go za pomocą kabla Ethernet LAN do routera.

Nasza pomoc techniczna nie obejmuje problemów związanych z niedoskonale (niestety!) działającą siecią WiFi.

 

 

 

Życzymy bezawaryjnego oglądania!

PolskaTelewizjaUSA.com | team

Początek strony